Bærekraftsmål

FNs

bærekraftsmål

Vi som entreprenørbedrift har en unik mulighet til å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Disse målene er universelle og omfatter alle aspekter av samfunnet, fra økonomi til miljøvern og sosiale forhold.

Ved å integrere bærekraftige praksiser i virksomheten, kan vi være med på å bygge en mer bærekraftig og rettferdig fremtid.

Bærekraftsmålene ble utviklet av FN og består av 17 mål som skal oppfylles innen 2030. Disse målene er basert på tre dimensjoner av bærekraft: økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Det er viktig å forstå at disse dimensjonene er tett sammenvevd og påvirker hverandre.

Som entreprenørbedrift kan vi bidra til økonomisk bærekraft ved å ha en positiv innvirkning på økonomien i lokalsamfunnet der vi opererer.

Det inkluderer å skape arbeidsplasser, støtte lokale bedrifter og bidra til å utvikle lokalsamfunnet.

Sosial bærekraft er en annen viktig dimensjon. Som entreprenørbedrift har vi et ansvar for å ta hensyn til lokalsamfunnets behov og for å bidra til å løse sosiale utfordringer.

Dette inkludere å støtte lokale organisasjoner og å ta hensyn til sosiale forhold i rekrutteringsprosessen.

Miljømessig bærekraft er kanskje den viktigste dimensjonen for en entreprenørbedrift.

Miljøutfordringene vi står overfor i dag er enorme, og det er avgjørende at vi tar ansvar for å redusere vår påvirkning på miljøet.

Basert på ovenstående utfordringer har vi utarbeidet et antall konkrete bærekraftsmål som vi jobber mot:

 

1. Redusere utslipp av klimagasser: Vi har et mål om å redusere utslippene fra selskapets kjøretøy ved å investere i kjøretøy med lavere utslipp. Vi ønsker også å redusere antall kjørte kilometere ved å fokusere på oppdrag i vårt nærmiljø.

2. Redusere avfall: Det er viktig å være bevisst på mengden avfall som genereres av virksomheten, spesielt fra byggeplasser. Vårt mål er å redusere mengden avfall som genereres ved å øke gjenvinning og gjenbruk, samt inkludere kildesortering og redusere plastbruk.

3. Støtte lokale bedrifter: Vi har et klart mål om å støtte lokale bedrifter ved å kjøpe materialer og tjenester fra lokale leverandører når det er mulig.

4. Øke bevisstheten om bærekraft: Vi ønsker å være med på å øke bevisstheten om bærekraft i lokalsamfunnet og blant ansatte. Vi har som mål å gi opplæring til ansatte om bærekraftige praksiser og kommunisere bærekraftsmålene til kunder og samarbeidspartnere.

5. Ta sosialt ansvar: Vi har et mål om å støtte lokale organisasjoner og bidra til å løse sosiale utfordringer, for eksempel ved å tilby lærlingplasser.

6. Redusere miljøpåvirkning fra materialbruk: Som entreprenørselskap kan vi bidra til å redusere miljøpåvirkning fra materialbruk ved å velge bærekraftige og resirkulerte materialer i vårt arbeid.

7. Energisparing: Vi tilbyr våre kunder å utføre en energigjennomgang av bygninger og kontorer for å se hvor det kan spares energi og dermed redusere kostnadene. Bruk av solcellepaneler og/eller andre fornybare energikilder kan også bidra til å redusere utslippene og spare penger på lang sikt.

8. Etablering av etisk praksis: Etiske prinsipper skal være en integrert del av vår virksomhet. Vi har fokus på en etisk praksis som inkluderer en kode for ansattes adferd, ansvarlig beslutningstaking og anti-korrupsjonstiltak.

9. Ansattes helse og trivsel: Ansattes helse og trivsel har høy prioritet i vår virksomhet. Vi tilbyr ansatte helseforsikringsprogram, fleksible arbeidstidsordninger, og tilrettelegger for trening og fritidsaktiviteter. Vi jobber også bevist med å skape en åpen kultur basert på gjensidig respekt og effektivitet

Kontakt oss 

M4 Entrepenør AS

E-post: jan@m4e.no
Tlf: 97 97 97 70
Adresse: Grini Næringspark 15, 1361 Østerås
Org.nr: 926 500 449

Området

Vårt hovedmarked er Bærum og Oslo, men vi kan også påta oss arbeid andre steder i landet.